WOJKOWICE- Zawarto porozumienie „Wspólnie dla Wojkowic”

26.10.2016, 8:01

W dniu 24 października, Burmistrz Miasta Tomasz Szczerba oraz pełny skład Rady Miasta Wojkowice, podpisali porozumienie w sprawie realizacji wspólnych kierunków i celów rozwoju Wojkowic w ramach inicjatywy Wspólnie dla Wojkowic. Prekursorem inicjatywy jest Prezydent Miasta Sosnowiec Arkadiusz Chęciński.

Inicjatywa Wspólnie dla Wojkowic zakłada szereg inwestycji w wielu obszarach, takich jak: rozwój miasta, służba zdrowia, gospodarka wodno-ściekowa, oświata, drogi oraz sport i kultura. Ponadto porozumienie przewiduje podejmowanie działań zmierzających do zacieśnienia współpracy miast zagłębiowskich w celu skuteczniejszego wyrażania potrzeb regionu zagłębiowskiego.

źródło: www.wojkowice.pl

Partnerzy