MYSZKÓW – Do 5000zł na realizację przedsięwzięć społecznych

12.05.2017, 9:09

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu zachęca do udziału w konkursie FIO Śląskie Lokalnie – 2017 ogłoszonym przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundusz Lokalny „Ramża” oraz Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W ramach konkursu młode podmioty i grupy nieformalne mogą starać się o dotację w wysokości 5000,00 zł. Dotację można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:

– pomocy społecznej, działalności charytatywnej;
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– turystyki i krajoznawstwa;
– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nabór wniosków trwa do 19 maja 2017 r., do godziny 23:59:00, wnioski składane są za pomocą generatora wniosków znajdującego się na stronie www.slaskielokalnie.pl

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu oferuje doradztwo i pomoc wszystkim, którzy chcą wziąć udział w konkursie i zrealizować swój projekt. Doradztwo realizowane jest w godz. od 7.00–15.00 przy ulicy Senatorskiej 14 w Zawierciu lub pod nr tel. 32 67 020 14.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie projektu: www.slaskielokalnie.pl, dla zainteresowanych dostępna jest również infolinia pod nr Tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00).

Źródło: www.miastomyszkow.pl

Partnerzy