SIEWIERZ – Mądrzejsi o porcję przydatnej wiedzy

18.05.2017, 13:13

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi po raz dziewiąty w Gminie Siewierz zorganizowana została Konferencja Ekologiczna dla Młodzieży. Konferencja pod hasłem „W kierunku natury” odbyła się w dniu 16 maja br. w sali widowiskowej MGCKSiT w Siewierzu. Jej organizatorami byli: Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „Wawrzynek”, Zespół Szkół w Siewierzu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, a patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

W tym roku obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są różnorodności biologicznej i jej ochronie. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście wymierania gatunków, ubożenia ekosystemów, stałego zmniejszania obszarów dzikich i wypierania gatunków z ich dotychczasowych siedlisk. Imprezę poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół w Siewierzu – Karolina Dyduch i Bartosz Bednarz, którzy na początku przywitali przybyłych na uroczystości gości: władze samorządowe Gminy Siewierz w osobach Burmistrza Miasta Zdzisława Banasia, Zastępcy Burmistrza Dariusza Waluszczyka oraz Radnych Rady Miejskiej w Siewierz, Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia, dyrektorów instytucji, placówek oświatowych i kulturalnych działających na terenie Gminy Siewierz, Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz Grzegorza Cekusa, Wiceprezesa Okręgowej Rady Łowieckiej Janusza Kmiecika,  pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, członków Siewierskiego Towarzystwa Ekologicznego „Wawrzynek” oraz dzieci i młodzież szkolną, w tym uczniów z miasta partnerskiego Edeleny wraz z wicedyrektorem szkoły i opiekunami, którzy gościli w gminie w ramach wymiany polsko – węgierskiej.

Głównym zadaniem konferencji jest przybliżenie młodym mieszkańcom Gminy Siewierz wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia zagrożeń „błękitnej planety” oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem mieszkańców globu. Goście z uwagą wysłuchiwali prezentacji przygotowanych przez młodzież szkolną, które skupiły się wokół zagadnień dotyczących środowiska naturalnego, tego z jakich elementów się ono składa i jakie są pomiędzy nimi powiązania.

Jako pierwsi wystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu, którzy przygotowali prezentację: „Jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna w przyrodzie?”. Uczniowie z Zespołu Szkół w Brudzowicach przygotowali prezentację pt. „Różnorodność polskiej szaty roślinnej”. Temat fauny w Polsce przybliżyła prezentacja przygotowana przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach. O „Różnorodności Morza Bałtyckiego” opowiadały uczennice Zespołu Szkół w Siewierzu, a o tym „W jaki sposób działalność człowieka zagraża bioróżnorodności?” informowali uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Ostatnią z wygłoszonych prezentacji przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, a jej tematem było to „Jak możemy chronić różnorodność biologiczną?”.

Prezentacje uczniów przeplatane były występami artystycznymi w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół w Siewierzu oraz uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Ponadto publiczność miała okazję obejrzeć tańce ludowe „Lasowiak” oraz „Polkę”, które zaprezentowali członkowie Zespołu Ludowego „Mali Siewierzanie”. Efektowny taniec „Tango” wykonali natomiast uczniowie klas drugich i trzecich szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Siewierzu.

Obchodom Światowego Dnia Ziemi towarzyszyły również różnorakie konkursy dotyczące podnoszenia świadomości ekologicznej. Podczas Konferencji Ekologicznej wręczono nagrody laureatom Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz Gminnego Dyktanda Ekologicznego. Nagrody wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

Gminny Konkurs Ekologiczny przeprowadzony został w następujących kategoriach:

 • plakat pod hasłem „Piękna natura w Siewierzu” w grupie uczniów klas I – III szkoły podstawowej
 • plakat pod hasłem „Las miejscem życia różnorodnych organizmów” w grupie uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
 • praca przestrzenna „Ekologiczna roślina doniczkowa” w grupie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
     W kategorii uczniów klas I-III szkoły podstawowej nagrodzeni zostali:
 • III miejsce zajęła Weronika Kozerska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu
 • II miejsce zdobyła Oliwia Baryła ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu
 • I miejsce zajął Adrian Pawełek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach
    W kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej nagrodzeni zostali:
 • III miejsce zajął Kamil Marszałek z Zespołu Szkół w Brudzowicach
 • II miejsce zajął Piotr Czapla z Zespołu Szkół w Brudzowicach
 • I miejsce zdobyła Nikola Majcherczyk z Zespołu Szkół w Siewierzu
    W kategorii uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych nagrodzeni zostali:
 • III miejsce zajął Filip Hetmańczyk z Zespołu Szkół w Siewierzu
 • II miejsce zdobyła Nikola Urbańczyk z Zespołu Szkół w Brudzowicach
 • I miejsce zajął Dawid Marszałek z Zespołu Szkół w Brudzowicach

    Wykonane przez uczniów prace plastyczne można było podziwiać na wystawie znajdującej się w holu głównym MGCKSiT w Siewierzu. Obok wystawy zobaczyć można było także Lego Green City zbudowane przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Jest to zestaw dedykowany dla programowalnych robotów Lego Mindstorm, w które wyposażone zostały gminne placówki edukacyjne w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz”. Zestaw ten pozwala, poprzez urozmaicone zadania związane z ochroną środowiska, wyrabiać nawyki ekologiczne oraz kształtować umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów.

W dniu 25 kwietnia w Zespole Szkół w Siewierzu odbył się etap gminny dyktanda, podczas którego wyłoniono Mistrzów Ortografii. W kategorii szkół podstawowych III miejsce zdobył Kacper Słomiany z Zespołu Szkół w Brudzowicach, Wicemistrzynią Ortografii została Helena Kacperczyk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych a Mistrzem Ortografii został Mateusz Baprowski z Zespołu Szkół w Siewierzu. W kategorii uczniów gimnazjów III miejsce zajęła Ewelina Fira z Zespołu Szkół w Siewierzu, Wicemistrzem Ortografii został Mateusz Kopczyński z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych a Mistrzynią Ortografii została Katarzyna Kowalska z Zespołu Szkół w Siewierzu. W kategorii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Komisja Konkursowa przyznała trzy miejsca uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu: III miejsce zajęła Weronika Gosz, Wicemistrzem Ortografii został Marcin Nowakowski a Mistrzynią Ortografii została Klaudia Tabakiernik.

Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Zdzisław Banaś. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że Gmina Siewierz jest gminą ekologiczną, a władze nieustannie starają się podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców i edukować w zakresie ochrony środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów.

źródło: www.siewierz.pl
Partnerzy