ZAWIERCIE – Bezpłatne konsultacje z ekspertami zewnętrznymi

10.07.2017, 16:06

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w Agencji Rozwoju Zawiercia na bezpłatne konsultacje z ekspertami zewnętrznymi.

OFERUJEMY:

Usługi w zakresie transferu wiedzy i technologii
Pomoc w uzyskiwaniu opinii o innowacyjności
Pozyskiwanie partnerów do przedsięwzięć badawczo – rozwojowych
Pozyskiwanie partnerów do wykonywania badań zleconych
Wsparcie w zakresie audytów technologicznych
Doradztwo w doborze źródeł finansowania (zwrotnych oraz bezzwrotnych)
Doradztwo w zakresie możliwości dofinansowania szkoleń w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania
Analiza efektywności ekonomicznej nowych projektów, usług
Inne działania mające na celu tworzenie dostępnego systemu wsparcia MŚP
KIEDY?

06-07-2017 Politechnika Częstochowska (p. Marek Warzecha)
03-08-2017 Fundusz Górnośląski Katowice
07-09-2017 Politechnika Częstochowska (p. Marek Warzecha)
05-10-2017 Politechnika Śląska/ Fundusz Górnośląski
02-11-2017 Politechnika Śląska
07-12-2017 Politechnika Śląska/ Fundusz Górnośląski
GDZIE?

Zawierciański Park Przemysłowo-Technologiczny
Agencja Rozwoju Zawiercia
42-400 Zawiercie, ul. Technologiczna 15
Tel.: 32 494 13 40, 32 494 13 33

źródło:http://www.park.zawiercie.eu

Partnerzy