SIEWIERZ – Gmina Siewierz wśród 10 najlepszych gmin miejsko-wiejskich w Polsce

11.08.2017, 9:58

Od wielu lat Związek Powiatów Polskich przeprowadza ranking samorządów, w którym mogą uczestniczyć wszystkie miasta, gminy i powiaty z całej Polski. Udział w rankingu jest dobrowolny i bezpłatny dla uczestników.

Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa przez cały rok kalendarzowy, a gminy w nim uczestniczące są oceniane według wielu kryteriów zgrupowanych w kilkunastu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz funkcjonowanie jednostki samorządu lokalnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja działań z zakresu edukacji, kultury i sportu, promowanie i wdrażanie rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania propagujące gminę i jej osiągnięcia. Kolejność w rankingu jest uzależniona od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Wyniki osiągnięte w kolejnej edycji rankingu uplasowały Gminę Siewierz na 9. miejscu w kategorii gmin miejsko – wiejskich w Polsce i na 2. miejscu w województwie śląskim. Jest to bardzo dobra lokata, świadcząca o dużym zaangażowaniu władz samorządowych w rozwój Gminy Siewierz i poprawę jakości życia mieszkańców, począwszy od najmłodszego pokolenia, aż po osoby w wieku senioralnym. Potwierdza ona również efektywne wdrażanie rozwiązań dobrze służących zauważalnemu wszechstronnemu postępowi w wielu obszarach życia w naszej gminie.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy