SIEWIERZ – Nowe dofinansowanie na kolektory słoneczne dla mieszkańców?

26.09.2017, 9:53

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców realizacją zadania Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz informujemy, że planowane jest przystąpienie do realizacji kolejnego zadania w ramach odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem projektu będą kolektory słoneczne na podgrzanie c.w.u. oraz ogniwa fotowoltaiczne.

Warunkiem realizacji następnego przedsięwzięcia będzie uzyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 września 2017 r. do 26 marca 2018 r. Zgodnie z informacją podaną na dzień dzisiejszy przez Urząd Marszałkowski orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r.

Aktualnie wpływające deklaracje uczestnictwa w projekcie są wpisywane na listę rezerwową. W tej chwili nie ma już możliwości otrzymania zestawu solarnego w ramach realizowanego obecnie zadania. Aczkolwiek na podstawie składanych deklaracji zostanie oszacowane zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu projekt co będzie stanowiło podstawę do opracowania wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w nowym projekcie do składania deklaracji i ankiet technicznych, które można pobrać ze strony Urzędu: www.siewierz.pl

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy