SIEWIERZ – Trwają prace budowlane związane z wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych i oświetlenia wiat przystankowych

11.10.2017, 11:14

Przejść dla pieszych przez DK-1 w Siewierzu (w rejonie skrzyżowania DK-1 z ul. Bytomską i z ul. Bohaterów) oraz oświetlenia dwóch wiat przystankowych przy DK-86 w Kuźnicy Warężyńskiej (oświetlenie przejścia dla pieszych przez DK-86 w tym rejonie zostało już wykonane przy okazji przebudowy skrzyżowania tej drogi z drogą powiatową w kierunku Dąbia).
Instalacja Kuźnicy Warężyńskiej już została wybudowana i czeka na podłączenie do sieci energetycznej przez TAURON Oddział w Będzinie. Wykonawca robót – ETEC Sp. z o.o. z Olkusza – aktualnie rozpoczął prace budowlane w Siewierzu. Umowny termin zakończenia robót jest ustalony na 31.10.2017 r. Koszt wykonania powyższych trzech zadań wyniesie 69 tys. zł i zostanie pokryty z budżetu Gminy Siewierz. Budowane oświetlenie powinno zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo pieszych korzystających z tych przejść oraz komfort korzystania z usług komunikacji zbiorowej w Kuźnicy Warężyńskiej.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy