SIEWIERZ – Rusza przebudowa ulicy Młyńskiej w Siewierzu

02.11.2017, 12:09

W dniu 4 października 2017 r. podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej na ulicy Młyńskiej w Siewierzu. W tym samym dniu przekazano również plac budowy wykonawcy – Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych S.A. z Katowic, wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres umowy obejmuje w szczególności sfrezowanie zniszczonej, istniejącej nawierzchni na całej długości jezdni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo-betonowej, wykonanie podbudowy poszerzeń jezdni, wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego i inne prace towarzyszące.

Wartość robót budowlanych wynosi 610 065,25 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do 15 grudnia 2017 r.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy