Rusza przebudowa drogi wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na Podwarpiu

15.11.2017, 9:12

W dniu 14 listopada br. podpisano umowę na przebudowę części drogi gminnej wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w Podwarpiu. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z Katowic.

Zadanie obejmuje między innymi przebudowę części drogi gminnej, w tym wykonanie nowej nawierzchni asfaltowo-betonowej oraz utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego. Ponadto wybudowany będzie chodnik wraz z kanalizacją deszczową. Zostaną także wykonane roboty branży teletechnicznej.

Termin realizacji inwestycji ustalono na dzień 31 maja 2018 r. Zgodnie z zawartą umową wartość robót wyniesie 1 063 241,53 zł.

źródło: www.siewierz.pl

Pozostałe:
BĘDZIN – Nagrody Starosty Będzińskiego czekają

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury termin zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia upływa z dniem 31 grudnia 2016 r.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Starostwa.

2016_12_06_nagrody_starosty
WNIOSEK – zgłoszenie kandydata do Nagrody Starosty Powiatu Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury

źródło: http://www.powiat.bedzin.pl/

Partnerzy