Prace budowlane w remizach OSP w Gminie Siewierz

16.11.2017, 15:38

Tegorocznej jesieni zaplanowano trzy postępowania przetargowe dotyczące budynków remiz w Brudzowicach, Leśniakach i Wojkowicach Kościelnych, z których dwa zostały już rozstrzygnięte i zakończone podpisaniem umów z wykonawcami.

Z początkiem listopada przekazano plac budowy dla przebudowy budynku remizy OSP w Brudzowicach. Umowa z wykonawcą, którym jest Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” z Zawiercia, została podpisania w dniu 31 października br. Zakres zadania obejmuje w szczególności przebudowę części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową w budynku gminnym remizy wraz z wykonaniem instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. W ramach zadania zostaną również dostarczone i zamontowane nowe urządzenia, w tym: kuchnia gazowa palnikowa z piekarnikiem elektrycznym i termoobiegiem, taboret gazowy, grzejniki stalowe, kocioł gazowy, pojemnościowy podgrzewacz wody oraz wyposażenie pomieszczenia sanitarnego i szatni. Inwestycja powinna być zrealizowana do 30 marca 2018 r. Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 247 338,72 zł.

W dniu 03 listopada br. nastąpiło podpisanie umowy z RAK INVEST Marta Rak z Myszkowa na realizację przebudowy budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego budynku w zakresie konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachowego, termomodernizację, przebudowę instalacji wewnętrznych oraz wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem podbudowy pod nową nawierzchnię z kostki betonowej przed budynkiem. Zostaną także odnowione pomieszczenia wewnątrz obiektu. Zakończenie robót zaplanowano do dnia 15 czerwca 2018 r. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 804 912,00 zł. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości ponad 60% wartości kosztów kwalifikowanych.

W trakcie przygotowywania jest postępowanie przetargowe na rozbudowę, kompleksową termomodernizację i remont pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych. W ramach inwestycji planuje się przede wszystkim dobudowę garażu, powiększenie zaplecza kuchennego, remont pomieszczeń wewnętrznych, termomodernizację, remont pokrycia dachowego, remont schodów i podestów zewnętrznych, wymianę i rozbudowę instalacji oraz zagospodarowanie terenu. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, a zakończenie prac planuje się na przełomie września i października przyszłego roku. Na realizację części tej inwestycji, tj. dla zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych” Zamawiający stara się o uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy