SIEWIERZ – Projekt budowy drogi łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z Ulicą Bytomską

07.12.2017, 9:41

Rozpoczyna się proces projektowy dla budowy drogi łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską. W dniu 23 listopada 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską. Wykonawcą projektu została firma Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa.

Poparcie dla tej inicjatywy znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach badania ankietowego, które trwało od 7 kwietnia do 31 maja ubiegłego roku. Łącznie do Urzędu wpłynęło 117 ważnych odpowiedzi ankietowych, w których ponad 96,5 procent mieszkańców opowiedziało się za podjęciem działań zmierzających do zaprojektowania i budowy drogi.

Nowo projektowana droga będzie posiadała parametry techniczne drogi gminnej klasy L (lokalnej) i zostanie zaprojektowana w granicach działek gminnych nr 2467 i 2468, zlokalizowanych na obszarze pomiędzy istniejącą drogą prowadzącą od ul. Parkowej do cmentarza, a ulicą Bytomską (na odcinku od skrzyżowania z DK1 do ronda łączącego z DK78 – obwodnicą Siewierza). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmie w szczególności zaprojektowanie jezdni asfaltobetonowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i odwodnieniem oraz siecią wodociągową i kanałem technologicznym. Wzdłuż drogi przewiduje się zaprojektowanie również oświetlenia w technologii LED lub innej energooszczędnej.

Dokumentacja projektowa powinna być gotowa do 31 sierpnia 2018 r. Koszt prac projektowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji wyniesie 63 468,00 zł brutto. Droga łącząca Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w znaczący sposób wpłynie na usprawnienie dojazdu do posesji na obu osiedlach oraz polepszy ich skomunikowanie z centrum miasta.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy