SIEWIERZ – Dofinansowanie do zajęć z gimnastyki korekcyjnej

06.02.2018, 15:56

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Jednym z celów organizacji zajęć jest profilaktyka wad postawy. W wyniku przeprowadzonego naboru dofinansowanie zostało przyznane 126 podmiotom zlokalizowanych na terenie całej Polski. Gmina Siewierz otrzyma dofinansowanie w wysokości 25.000 złotych.

Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej są skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) i gimnazjów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Główne założenia realizacyjne programu to:
– harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
– przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
– zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
– włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Program realizowany będzie w placówkach oświatowych od lutego do grudnia 2018 roku.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy