SIEWIERZ – Nowy samochód dla OSP Siewierz – Rynek

06.02.2018, 9:08

31 stycznia 2018 roku decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 28 projektów zostało wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Wśród nich jest wniosek Gminy Siewierz pt. „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu”.

Dzięki realizacji projektu planuje się zakupić ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy oraz agregat pompowy przewoźny dla jednostki OSP Siewierz Rynek. Całkowita wartość zadania to 1.020.000,00 złotych z czego aż 85% czyli 867.000,00 zł będzie pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W najbliższych dniach Gmina planuje ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę rzeczowych sprzętów, aby jak najszybciej służyły Naszym mieszkańcom.

Pragniemy przypomnieć, że to już druga jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Siewierz, która otrzymała wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014–2020. W roku 2016 z wsparciem z tego samego źródła zakupiony został za kwotę 799.500,00 zł ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy dla OSP Wojkowice Kościelne.

Wszystkie te działania prowadzone są w celu nie tylko lepszej ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, ale także zapobiegania klęskom żywiołowym. Ponadto dobrze wyposażone jednostki OSP prężnie działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, mając możliwość wspierania mieszkańców całego powiatu, również podczas zdarzeń drogowych.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy