ZAWIERCIE – Przebudowane drogi

06.03.2018, 14:28

Ulice: Kopernik, Gardy i Żelazna zyskały nowe nawierzchnie, chodniki i kanalizację deszczową, sanitarną oraz oświetlenie.

Budowa drogi Kopernika była realizowana w cyklu dwuletnim. W ramach inwestycji wykonano roboty drogowe, powstała kanalizacja deszczowa, sanitarna i oświetlenie uliczne. Prace budowlane obejmowały: wykonanie jezdni o długości 551 mb i szerokości 4,5 – 7,00 mb o nawierzchni z kostki betonowej asfaltobetonu, chodników z kostki betonowej i wjazdów do posesji z kostki betonowej. Kolejne etapy inwestycji to budowa kanalizacji deszczowej, sześciu studni rewizyjnych Ø 1200, kanału deszczowego z rur PVC Ø 315. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wybudowano kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 i z rur PVC Ø 160, osiem studni rewizyjnych Ø 1200. Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców wybudowano sześć słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED.
Prace budowalne na ulicy Gardy były podzielone na dwa etapy. Pierwszy – to budowa jezdni i trzech studzienek ściekowych, drugi – wykonanie nawierzchni, zjazdów oraz 7 studzienek ściekowych.
W efekcie prac powstała jezdnia o długości 672,70 mb i szerokości 5,50 mb, o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej i studzienki ściekowe z osadnikiem Ø 500.
W zakres inwestycji na ulicy Żelaznej wchodziło: wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i kanalizacji deszczowej. Wykonano jezdnię o długości 200 mb i szerokości 5,0 mb i nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej, kanalizację deszczową, przykanaliki z rur PVC, trzy studnie rewizyjne z kręgów betonowych i osiem studni ściekowych ulicznych z osadnikiem Ø 500.

źródło: www.zawiercie.eu

Partnerzy