SIEWIERZ – Środki Unijne na edukację przedszkolną i doskonalenie umiejętności nauczycieli

03.04.2018, 9:01

Gmina Siewierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 w kwocie 420 205,74 zł.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy