ZAWIERCIE – „Młodzi w akcji”, wielcy w działaniach – pojadą na OPPM w Warszawie

07.06.2018, 11:05

Uczniowie II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu wzięli udział w realizacji projektu w ramach ogólnopolskiego programu „Młodzi w akcji”. Wybraną przez młodzieżowy zespół projektowy ścieżką tematyczną zostały „Taśmy przyszłości”. Miejscem, którego dotyczyły założone działania, była ulica Marszałkowska. W Zawierciu, stolicy powiatu, ulica Marszałkowska z upływem lat straciła swoją dawną świetność oraz ważne znaczenie w życiu miasta i mieszkańców całego powiatu. Historia o dawnej kolebce kultury żydowskiej, dzielnicy mieszkańców narodowości żydowskiej oraz sercu usług handlowych w Zawierciu, stała się nieco zapomniana. Licealiści postanowili „wziąć się w garść i ratować ją od zapomnienia”. Zdigitalizowali informacje dotyczące tej ulicy, przeprowadzili lokalną diagnozę w postaci anonimowych ankiet, w celu zapoznania się, jak wygląda wiedza mieszkańców na temat Marszałkowskiej. Uczniowie przeprowadzili również wywiady z mieszkańcami, społecznikami, przedstawicielami organizacji lokalnych, zorganizowali spotkania z osobami, którzy pamiętają okres wojenny/powojenny, zgromadzili archiwalne zdjęcia, cenne pamiątki, (dzięki uprzejmości znanego zawierciańskiego literata i pasjonata historii, autora wielu książek o Zawierciu, Pana Bogdana Dworaka). Uznali zatem, że historia jest nauczycielką życia, a znajomość jej jest powinnością nas wszystkich i pozwala na podtrzymanie polskich tradycji, kultury i upamiętnienie przeszłości. Trafnym celem, w tym przypadku, były zorganizowane warsztaty przyszłościowe. Młodzież zaprosiła władze miasta, lokalne instytucje, samorządowców, mieszkańców oraz uczniów szkoły. Przedstawili wszystkim nie tylko historię, ale i aktualną sytuację zapomnianej dziś ulicy. Podczas spotkania zapoznali się z planowaną na przyszłość rewitalizacją, którą przedstawił Prezydent Urzędu Miasta Zawiercia, Witold Grim. Urząd Miasta objął projekt honorowym patronatem i został sojusznikiem tego programu. Młodzi, aby dalej krzewić historię wśród innych, postanowili zorganizować wystawę/wernisaż w Urzędzie Miasta.Ta inicjatywa cieszyła się dużym uznaniem wśród wszystkich zgromadzonych, wywołała dużo wspomnień i rozważań nad obecnym stanem ulicy. Widok przedstawiony na zdjęciach wywołał wiele refleksji, przywrócił pamięć o wydarzeniach z dawnych lat. Młodzież wystawiła zdjęcia archiwalne oraz obecnego stanu ulicy, a także prace konkursowe uczniów przedstawiające ich wizję na rewitalizację Marszałkowskiej. Wernisaż wzbogaciły rysunki autorstwa Pana Michała Olesia przedstawiające Marszałkowską w różnych latach (wzorcem były zdjęcia archiwalne). Jednym z przedstawionych plakatów, który wzbudził wielkie zainteresowanie, był projekt na wykonanie muralu/banneru. Taki widok stworzyli licealiści z grupy projektowej. Projekt odbił się szerokim echem wśród mieszkańców całego powiatu. Grupa projektowa zyskała nie tylko sojuszników, ale również sponsorów. Słowa pokrzepienia, ze strony Urzędu Miasta Zawiercia, Prezydenta Witolda Grima były dużym wsparciem i uznaniem dla aktywnych licealistów. Podczas wywiadu z „ iTVregion” (publikacja z dn. 30 styczeń br.) zaznaczył, że „(…) dojrzała społecznie młodzież podnosi problematykę rewitalizacji i modernizacji Marszałkowskiej i należy im za to podziękować i pogratulować (…) ”. Takie uznanie było dla nich bardzo budujące i dodawało sił do dalszych działań. Opiekun grupy Magdalena Pohl, podczas wywiadu z gazetą – „Dziennik Zachodni – tygodnik zawierciański ”z dn. 26 stycznia br. podkreśliła, że ,, (…) młodzież weszła w ten projekt bardzo mocno. Pomysły rodzą się cały czas, ten projekt zaczął żyć (…) ”. Nauczycielka dobrze znała plany ambitnych podopiecznych swojej grupy.

Następnym pomysłem młodych działaczy, było przywrócenie dawnego, handlowego charakteru ulicy. Zorganizowali „Jarmark na Marszałkowskiej”. Gościli wystawców nie tylko z regionu czy Śląska, ale również z Małopolski. W działania zaangażowali placówki oświatowe, organizacje i instytucje lokalne. Spotkanie na jarmarku połączyło wszystkie pokolenia. Marszałkowska w tym dniu zaczęła żyć.

W latach okupacji Marszałkowską wraz z pobliskimi ulicami otoczono murem i utworzono getto dla społeczności żydowskiej. Kilka tysięcy Żydów (około 7000 ludzi) wyjechało transportami do Kl Auschwitz â Birkenau, wolności doczekało zaledwie 7 osób. Aby oddać hołd ofiarom Holokaustu licealiści wzięli udział w 30. „Marszu Żywych”w Kl Auschwitz.

W lipcu br. przypada 75. rocznica likwidacji getta żydowskiego w Zawierciu, zespół grupy projektowej chce wziąć udział w tych obchodach, zaoferowali również pomoc przy organizacji tego wydarzenia.

Z racji swoich zamierzonych celów zgłosili swój wniosek do Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie na konkurs grantowy. Został on pozytywnie rozpatrzony i Fundacja Banku Zachodniego WBK, współpracująca z CEO, przyznała grant. Młodzież pieniądze z przyznanego grantu przeznaczy na wykonanie banneru. Zostanie on umieszczony na ścianie dawnej synagogi a odsłonięcie nastąpi podczas obchodów rocznicy likwidacji getta. Zdaniem licealistów zwróci on uwagę na potrzeby dbałości o dorobek kulturowy miasta i zachowa pamięć o dawnej Marszałkowskiej. Wicedyrektor liceum Małgorzata Rogoń zaznaczyła, (relacja itvregion opublikowana w dniu 20 luty br.) że „(…) młodzież ma to do siebie, że patrzy na pewne sprawy w sposób niestandardowy, szablonowy ale kreatywny, (…) ten projekt przerósł wszelkie oczekiwania, (…) mamy nadzieję, że uda się z tego projektu coś wdrożyć w życie na stałe”.

Grupa projektowa została doceniona i zakwalifikowana do Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Znalazła się pośród 50 najlepszych zespołów z całej Polski. Młodzi uważają, że realizacja projektu była dla nich nowym i cennym doświadczeniem i dzięki temu programowi, pomimo młodego wieku, mogli mieć wpływ na środowisko lokalne, organizować przedsięwzięcia oraz dawać impuls do dobrych zmian w mieście. Zapewniają, że podzielą się swoimi doświadczeniami z innymi grupami oraz zdobędą inne cenne wskazówki, jak udoskonalić projekt w następnych edycjach tego programu. OPPM daje możliwość promowania swojego miasta i okolic, integrowania się z innymi zespołami projektowymi. O tym co wydarzy się 12 czerwca 2018 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie dowiemy się niebawem.

Efekty swojej pracy na OPPM zaprezentują uczennice z II LO w Zawierciu w składzie: Julia Nowak, Patrycja Orman, Julia Suliga, Kinga Jędruszek, Weronika Kita pod opieką nauczycielki Magdaleny Pohl.

Pozostałe:
Partnerzy