SIEWIERZ – Aktywizacja osób biernych zawodowo

09.07.2018, 10:53

Grupa Profesja, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach,
realizuje na terenie 7 gmin Województwa Śląskiego – w tym w Gminie
Siewierz-projekt „Śląskie Centrum Perspektyw”, w ramach RPO Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu aktywizację osób biernych zawodowo, zamieszkujących
gminę Siewierz, mających ukończone minimum 30 lat.
Projekt zakłada zapewnienie takim osobom bezpłatnych szkoleń miękkich,
certyfikowanych kursów zawodowych wspartych stypendium oraz zapewnienie
staży lub zatrudnienia subsydiowanego finansowanych ze środków
europejskich.
Nawiązaliśmy już współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Kształcenia Praktycznego.
Dodajmy- udział w projekcie jest bezkosztowy dla uczestników, a wiąże
się ze stypendiami w trakcie trwania kursów i płatnymi (oczywiście na
korzyść stażysty) stażami lub dofinansowanym zatrudnieniem.

Partnerzy