SIEWIERZ – Remiza otwarta po modernizacji

25.10.2018, 14:27

13 października odbyło się otwarcie zmodernizowanej remizy OSP Leśniaki. Udział w uroczystości wzięła społeczność sołectw Leśniaki oraz Żelisławice, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście, wśród których znalazł się Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Zdzisław Banaś. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach Ks. Marek Majchrzak pobłogosławił zmodernizowany budynek. Część oficjalną zakończył występ artystyczny KGW z Leśniaków i Żelisławic oraz Chóru Męskiego z Żelisławic.

Partnerzy