SIEWIERZ – Zakończony remont dróg i chodników

26.11.2018, 16:01

W listopadzie zakończył się remont dróg gminnych oraz chodników w Siewierzu. Prace zostały zrealizowane w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu”. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i remontu jezdni, chodników i zjazdów na ul. Strumień i Placu Ogrójeckim, jezdni i chodników na na trzech łącznikach pomiędzy ul. Strumień i Placem Wojska Polskiego, jezdni i chodników na Placu Wojska Polskiego wraz ze zjazdami, jezdni na ul. Słowackiego oraz ze zjazdem od skrzyżowania z ul.  3 Maja do Placu Wojska Polskiego oraz jezdni i chodników na ul. Dąbrowskiego wraz ze zjazdami od skrzyżowania z ul.  3 Maja do Placu Wojska Polskiego. W ramach przedsięwzięcia wyremontowana również została sieć odwodnienia drogowego. Ponadto wykonawca dokonał demontażu starych i montażu 8 sztuk nowych lamp oświetlenia ulicznego. Zadanie wykonane zostało przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic. Koszt inwestycji to ponad 2 133 000 zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 1 650 000 zł.        Zakończono również prace związane z przebudową i remontem dróg na ul. Sosnowej i Piaskowej w Siewierzu. Wykonano nowy parking, równoległy do jezdni na ul. Piaskowej wraz z chodnikiem. Zrealizowano także prace ziemne związane z renowacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonawca zabezpieczył istniejące sieci elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach kolizji tych sieci z nową infrastrukturą. Wartość tych robót wyniosła 1 150 000 zł.

Partnerzy