REGION – Ogłoszono przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia

07.12.2018, 9:43

Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Trasa o długości ponad 24 kilometrów ma powstać do 2023 roku. 

Na budowę obwodnicy mieszkańcy Poręby i Zawiercia czekali od wielu lat. Każdego dnia drogą DK78, biegnącą przez centra obu miast, przejeżdżają tysiące samochodów. W godzinach szczytu na tej trasie korki są normą, DK78 jest bowiem szlakiem tranzytowym pomiędzy województwem świętokrzyskim, a Śląskiem. Budowa obwodnicy ma na celu odciążenie mieszkańców od uciążliwość ruchu samochodowego – głownie pojazdów ciężarowych.

Trasę obwodnicy wyznaczono przez powiaty będziński i zawierciański oraz takie miejscowości jak: Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Inwestycja została podzielona na dwa etapy i zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i wybuduj”.  Pierwszy etap obejmie odcinek Siewierz–Poręba–Zawiercie (Kromołów), będzie mieć 16,7 km długości. Jak informuje GDDKiA w ramach tego fragmentu powstać mają m.in. dwa węzły: „Kuźnica” i „Kromołów” oraz siedem wiaduktów i cztery mosty. Drugie zadanie zostanie zrealizowanie w Zawierciu  (Kromołów–Żerkowice), będzie mieć 7,6 km długości, a na trasie powstaną m.in. cztery wiadukty. Obwodnice Zawiercia oraz Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78 zostaną połączone się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.

Postępowania przetargowe prowadzone będą w trybie przetargu nieograniczonego. Przy ocenie ofert złożonych w ramach przetargów kryterium ceny otrzyma wagę 60 pkt, a kryteria poza cenowe 40 pkt. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy i nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczało się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

-czytamy na stronie katowickiego oddziału GDDKiA.

Partnerzy