SIEWIERZ – Noworoczne spotkanie samorządowe

17.01.2019, 10:08

Burmistrz Zdzisław Banaś podsumował pracę siewierskiego samorządu w 2018 roku oraz przedstawił plany rozwoju gminy na corocznym spotkaniu samorządowym. Wydarzenie rozpoczął występ Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach występującego w tradycyjnych strojach siewierskich.

Następnie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zamordowanego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Po przywitaniu gości burmistrz w formie filmu oraz prezentacji przedstawił najważniejsze dokonania gminy w 2018 roku oraz omówił budżet Miasta i Gminy Siewierz.

Następnie wręczono Odznaki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”, otrzymali je Stanisława Jurczyk z Brudzowic oraz Marcin Machura z Żelisławic. Tego dnia wręczono również Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, które otrzymała Przewodnicząca KGW Leśniaki Stanisława Myrta. Tradycją styczniowych spotkań samorządowych jest uroczystość wręczenia najważniejszej w Gminie Siewierz nagrody „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris”. Noworoczne spotkanie było również okazją do podziękowania lokalnym przedsiębiorcom za zaangażowanie w działania Gminy Siewierz.

Partnerzy