SIEWIERZ – Wybory na sołtysów oraz do Rad Sołeckich zakończone

01.02.2019, 13:53

Z końcem stycznia zakończyły się wybory na sołtysów oraz do Rad Sołecki w Siewierzu. W sołectwach: Żelisławice, Wojkowice Kościelne oraz Podwarpie. Wybory odbyły się między 28 a 30 stycznia. Poniżej prezentujemy wyniki:

Sołtysem sołectwa Żelisławice została ponownie wybrana pani Alicja Bieniek.

W skład Rady Sołeckiej
– Pani Jadwiga Piechowska
– Pani Krystyna Żurek
– Pan Przemysław Machura
– Pan Wacław Sułkowski

Sołtysem sołectwa Wojkowice Kościelne została ponownie wybrana pani Maria Sobczyk.

W skład Rady Sołeckiej weszli:
– Pani Jadwiga Gruszka
– Pani Danuta Żak
– Pan Sylwester Cesak
– Pan Zbigniew Cesak
– Pan Stanisław Waluszczyk

Sołtysem Sołectwa Podwarpie została ponownie Pani Teresa Wieczorek.

W skład Rady Sołeckiej weszli:
– Pani Anna Wieczorek
– Pani Zdzisława Białas
– Pan Krystian Biedroń
– Pan Krzysztof Wiencek

Wyniki z pozostałych sołcetw dostępne TUTAJ.

Pozostałe:
BĘDZIN – Nagrody Starosty Będzińskiego czekają

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury termin zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia upływa z dniem 31 grudnia 2016 r.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Starostwa.

2016_12_06_nagrody_starosty
WNIOSEK – zgłoszenie kandydata do Nagrody Starosty Powiatu Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury

źródło: http://www.powiat.bedzin.pl/

Partnerzy