ZAWIERCIE – Nowy zespół specjalistów – prezesi, dyrektorzy i naczelnicy

18.02.2019, 11:04

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu pojawił się wpis prezentujący sylwetki nowych prezesów spółek, dyrektorów jednostek i naczelników wydziałów. Jak zapewnia magistrat nowy zespół specjalistów będzie teraz pracował maksymalnie efektywnie w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. Prezentujemy poniżej dokładne informacje o każdej z osób.

Katarzyna Stachowicz – Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia podyplomowe Master of Business Administration, posiada dyplom Ernst&Young oraz studia podyplomowe na kierunku fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. Główny specjalista ds. Rozwoju w Urzędzie Miasta Chorzowa, kierownik działu promocji i informacji w Koksowni Przyjaźń, zastępca dyrektora departamentu komunikacji społecznej w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Dyrektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych w spółce Olmet. Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Wojkowickie Wody. Poseł na Sejm RP, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, społeczniczka.

Grażyna Szlęk – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim: uzyskanie dyplomu magistra praw, studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w zakresie prawa gospodarczego, praca na stanowiskach kierowniczych w Hucie „Zawiercie”, członek rad nadzorczych spółek: „HZ-Service”, „Centrum Zawiercie”. Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, prezes SPOG Sp. z o.o. w Zawierciu, pracownik biura zarządu spółki Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka oraz prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu.

Krzysztof Tomczak – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej

Wykształcenie wyższe menedżerskie – poziom Master of Business Administration, związany z gospodarką odpadów komunalnych i niebezpiecznych. Pracował w firmie miejskiej w Zabrzu prowadzącej składowisko odpadów komunalnych potem w firmie FCC Environment (ASA) zajmującej się wywozem i przetwarzaniem odpadów w Polsce i Europie zachodniej. Doradca w zakresie przejęcia i zabezpieczenia przez Gminę Pyskowice Składowiska Odpadów Komunalnych wraz z Kompostownią od likwidowanej Spółki Akcyjnej Ekofol II, doradztwo w zakresie przejęcia przez gminę Wojkowice udziałów w spółce między gminnej i doprowadzenia do utrzymania zakładu.

Marek Ciepaj – Prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (doktorat). Praca w przedsiębiorstwach branży surowców mineralnych na stanowiskach zarządczych na terenie województw śląskiego i dolnośląskiego. Prowadzenie projektu w ramach kontraktu eksportowego w Iraku. Praca w instytucie branżowym i biurze projektów oraz kierowanie firmą wodociągowo-kanalizacyjną na obszarze województwa śląskiego. Praca w charakterze zastępcy burmistrza miasta w województwie śląskim. Ukończenie szeregu kursów i szkoleń doskonalących w dziedzinie zarządzania, strategii i organizacji.

Maciej Zaremba – Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia

Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja medialna (UJ), Prawo handlowe i gospodarcze (UŚ), Język angielski w biznesie (WSBiF w Katowicach), Marketing i public relations (UE w Katowicach), Prawo samorządu terytorialnego (UŚ), Audyt i kontrola w biznesie i administracji (UE w Katowicach), Prawo w ochronie zdrowia (UŚ/Śląska Izba Lekarska). Obecnie studiuje na kierunku: Menadżer e-commerce i social media na UE w Katowicach. Pracował m.in. w branży energetycznej, badawczej i transportu zbiorowego. Pracował w spółce Energoprojekt-Katowice, IChPW, w Kolejach Śląskich sp. z o.o. i PKM w Jaworznie sp. z o.o.

Justyna Miszczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Informatyki i Inżynierii Materiałowej, studia na Wyższej Szkole Biznesu na Wydziale Nauk Stosowanych, specjalizacja z zakresu organizacji i pomocy społecznej, pracownik w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zawierciu, firmy PAKS’d Tychy oraz specjalista ds. obsługi finansowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Koordynator zadań projektów unijnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Szkolenia z zakresu m.in: kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych i współpracy interdyscyplinarnej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Dorota Wnuk – Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Częstochowie. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg przyznane przez Ministra Finansów. Główna księgowa w niepublicznym przedszkolu w Zawierciu, praca w zakresie rozliczania dotacji, kadry, intendentura. Główna księgowa w Biurze Rachunkowym Wyceny Nieruchomości. Prezes Stowarzyszenia „Dla Gminy Włodowice”, Członek Zarządu Powiatu i Komisji Edukacji w Radzie Powiatu Zawierciańskiego, Komendant Drużyny Stowarzyszenie Skauting Jurajski, główna księgowa w spółce „Eko-Poraj”.

Augustyn Hejnosz – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku administracja i zarządzanie, ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu z tytułem magistra inżyniera. Licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami nadana przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Główny specjalista ds. eksploatacyjno – technicznych i kierownik w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Patrycja Kowalska – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku ekonomia, specjalizacja z zakresu gospodarowania nieruchomościami, studia podyplomowe na kierunku prawo zamówień publicznych, a także na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku administracja publiczna oraz Master of Business Administration na WSB w Dąbrowie Górniczej. Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych, Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych UM w Zawierciu, Zastępca Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy, Główny specjalista ds. zamówień publicznych w PUP, Zastępca Dyrektora w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie, Specjalista Sekcji Technicznej w PZD w Myszkowie, Samodzielny referent w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.

Kamila Dworak – Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu

Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na kierunku Geodezja i Kartografia, specjalizacja: geodezja rolna i wycena nieruchomości (dyplom inżyniera). Praca w OSPEL Sp. z.o.o na wydziale montażu. Praca w Urzędzie Miejskim na stanowisku podinspektora i inspektora.

Agnieszka Pabisiak – Naczelnik Wydziału Gospodarczego w Urzędzie Miejskim

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Wydziale Filologiczno-Historycznym na kierunku filologia polska. Studia podyplomowe w zakresie prawa samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Praca w Urzędzie Miasta w Zawierciu. Pracownik biura poselskiego.

Maciej Smoleń – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Absolwent Akademii Polonijnej w Częstochowie na kierunku administracji publicznej. Praca w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w Wydziale Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Źródło: UM w Zawierciu

Partnerzy