SIEWIERZ – Fundusz sołecki w 2019 roku

27.02.2019, 17:15

Od trzech lat w gminie Siewierz funkcjonuje fundusz Sołecki. Są to środki z budżetu gminu zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

W ramach funduszu na 2019 rok zaplanowano zadania za ponad 300 tysięcy zł. Cała kwota zostanie podzielona pomiędzy leżące w Siewierzu sołectwa. W ubiegłym roku w ramach funduszu w sołectwie Leśniaki wykonano m.in. zadaszenie kręgu ogniskowego. Fundusz sołecki ma na celu aktywizację i mobilizację społeczności lokalnej do działania i współdecydowania na co przeznaczenie są fundusze gminne.

W sołectwach w ramach funduszu na rok 2019 zaplanowano realizację poniższych zadań :

W sołectwie Brudzowice na:
– zakup mobilnego nagłośnienia, grilla, witryny oraz strojów dla  Koła
Gospodyń Wiejskich,
– położenie kostki brukowej w altanie i wokół altany przy Centrum
Kulturalno-Edukacyjnym.

W sołectwie Dziewki:
– dofinansowanie do odwodnienia ul. Pileckiego i ul. Pasternik,
– dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
– doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dziewkach,
– zakup elementów strojów ludowych.

W sołectwie Gołuchowice:
– budowa ścieżki pieszo-rowerowej obok placu zabaw,
– zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
– zakup elementów stroju ludowego dla Koła Gospodyń Wiejskich.

W sołectwie Leśniaki:
– doposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

W sołectwie Nowa Wioska:
– dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
– zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

W sołectwie Podwarpie:
– zakup stołów biesiadnych z ławkami oraz tablic informacyjnych do
sołectwa,
– wykonanie remontu oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej,
– doposażenie placu zabaw i siłowni terenowej.

W sołectwie Warężyn:
– doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej w urządzenia zabawowe
lub ich wymiana,
– zagospodarowanie istniejącej działki gminnej w Warężynie (po byłym
Kółku Rolniczym).

W sołectwie Wojkowice Kościelne:
– doposażenie placu zabaw przy remizie OSP.

W sołectwie Tuliszów:
– zagospodarowanie placu przy remizie strażackiej,
– wykonanie napisu „OSP Tuliszów” na budynku remizy,
– modernizacja placu zabaw poprzez wymianę nawierzchni wraz z
doposażeniem oraz zamontowaniem dodatkowych lamp oświetleniowych,
– zakup koguta „belki” ostrzegawczej oraz lampy oświetlającej pole pracy
do motorówki OSP,
– zakup stojaka na rowery typu „ELKA” siedmiomiejscowego w ilości 2
sztuk.

W sołectwie Żelisławice:
– dofinansowanie remontu drogi gminnej,
– zakup sprzętu do utrzymania zieleni oraz zakup drzew i krzewów,
– zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
– zakup umundurowania oraz remont instrumentów muzycznych dla orkiestry
dętej OSP.

Partnerzy