REGION – VI Integracyjny Konkurs Literacki „Potyczki językowe”

05.04.2019, 15:47

Dnia 5 kwietnia 2019r. o godzinie 10.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie mieszczącej się przy Placu prof. Włodzimierza Wójcika 1, odbył się VI Integracyjny Konkurs Literacki „Potyczki językowe”, organizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie. Honorowy Patronat konkursu objął Starosta Będziński.  

Przedszkolaki z Akademii Przedszkolaka w Siewierzu stanęły na podium powiatowego konkursu literackiego. Konkurs ma zasięg powiatowy i skierowany jest do dzieci zamieszkałych w powiecie i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub realizujących kształcenie specjalne w przedszkolu specjalnym, przedszkolu integracyjnym, przedszkolu ogólnodostępnym w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, szkole specjalnej lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Powiatu Będzińskiego.

I miejsce – Leon Jamróz

II miejsce – Alan Juszczyk

Wyróżnienie – Jakub Serafin i Szymon Koper Gratulujemy

Partnerzy