ZAWIERCIE – Miasto otrzyma 11 mln na rewitalizację

11.04.2019, 9:02


Blisko 11 mln złotych trafi do Zawiercia. Miasto otrzyma fundusze w ramach projektów związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Fot: UM w Zawierciu

To są ogromne środki, które zamierzamy przeznaczyć na realizację trudnych projektów. Te tereny są objęte opieką konserwatorską, chcemy odnowić oblicze parku i zrewitalizować dwa ważne budynki na cele społeczne.

– tłumaczył prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

W ramach otrzymanych funduszy w mieście zrealizowane zostaną cztery projekty. Stosowne umowy zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to jedno z największych wyzwań regionu. Środki unijne są znakomitym narzędziem, by te ważne z perspektywy mieszkańców projekty realizować, zarówno w tej, jak i przyszłej perspektywie unijnego finansowania. To nie tylko zmiana przestrzeni parku, ale także utworzenie nowych miejsc aktywności społecznej, sprzyjających rozwiązywaniu problemów.

– mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Umowy przewidują rewitalizację przestrzeni publicznej w Parku Mickiewicza oraz odnowę obiektów położonych na Osiedlu Szymańskiego, nadając im nowe funkcje społeczne.

Nowa jakość przestrzeni publicznej ma wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców i poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Parku Mickiewicza. Miasto planuje prace związane z renowacją obiektów małej architektury m.in. wiaty, fontanny, grilla, stołu do tenisa stołowego, kręgu tanecznego, a także odnowę zieleni, wymianę nawierzchni chodników i budowę placu zabaw. Dzięki tym pracom obszar bulwarów Zawiercia zyska nowy wizerunek i stworzy miejsce spotkań dla mieszkańców, aby mogli aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu.

-czytamy na stronie miasta.

Projekty dotyczą także modernizacji dwóch zabytkowych budynków zlokalizowanych przy ulicy Westerplatte oraz Niedziałkowskiego. Po zakończonej inwestycji w obiektach będą realizowane usługi społeczne, świadczone głównie przez spółdzielnię socjalną oraz świetlicę środowiskową.

Partnerzy