MIERZĘCICE – Rada udzieliła wójtowi absolutorium

29.05.2019, 15:50


W sali posiedzeń  odbyła się VI sesja Rady Gminy Mierzęcice. Podczas obrad radni po raz pierwszy debatowali nad raportem o stanie gminy. Przygotowanie raportu oraz debata wedle przepisów kończy się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Za udzieleniem wotum głosowało 8 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

W dyskusji o stanie gminy w roku 2018 poza radnymi udział wzięli również sami mieszkańcy. Podczas wtorkowej sesji radni procedowali również w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy wydały pozytywne opnie w sprawie absolutorium.

Głosowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium przebiegło tak samo jak w przypadku udzielenia wotum zaufania. Za absolutorium dla wójta opowiedziało się 8 osób, 7 wstrzymało się od głosu.

Partnerzy