REGION – PCPR poszukuje rodziców zastępczych

06.08.2019, 12:54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie poszukuje osób chcących zostać rodzicami zastępczymi. Głównym celem pieczy zastępczej jest przede wszystkim zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. PCPR w Myszkowie poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji niezawodowej, zawodowej oraz zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Osoby zdecydowane na pomoc małoletnim dzieciom powinny m. in:
– dawać rękojmie należytego sprawowania opieki
– posiadać pełnię władzy rodzicielskiej
– wypełniać obowiązek alimentacyjny
– być niekarane
– posiadać stałe źródło dochodu
– przebywać na terytorium RP
– posiadać zdolność do sprawowania właściwej opieki
– zapewniać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.

Osobom zdeklarowanym zapewniamy:

– bezpłatne szkolenia na rodziny zastępcze,
– wsparcie finansowe rodzin zastępczych,
– wsparcie specjalistów: psychologów,
prawników, pracowników socjalnych,
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
– wynagrodzenia dla rodziców zastępczych
po uzyskaniu 3 letniego doświadczenia.

Zapraszamy do kontaktu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Partyzantów 21
42-300 Myszków
tel. 34 315 79 08
www.myszkow.pcpr.pl

Pozostałe:
Partnerzy