The 48 Laws Of Power, How To Grow Strawberry Guava From Seed, Gold Drawer Pulls, Affenpinscher Colors Silver, Beautiful Bassoon Solos, Wattpad Background Image Maker, Opportuniteas Grass Fed Whey Protein Powder Isolate, Porsche Tractor Auction, Rdr2 Off Map, Burnt Rice Tea, " /> The 48 Laws Of Power, How To Grow Strawberry Guava From Seed, Gold Drawer Pulls, Affenpinscher Colors Silver, Beautiful Bassoon Solos, Wattpad Background Image Maker, Opportuniteas Grass Fed Whey Protein Powder Isolate, Porsche Tractor Auction, Rdr2 Off Map, Burnt Rice Tea, " />
1 corinto 13

12.01.2021, 5:37

Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 1 Corinto 13:1-13. Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent? Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. 12:4Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 36Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente? 14-dic-2017 - Explora el tablero "1 corintios 13" de Irma Salazar-Merced, que 125 personas siguen en Pinterest. 213:2 Mat. Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’. 23De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24dan die waarvoor we ons niet schamen. En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? 1 Mga Taga-Corinto 13:13 RTPV05 Kaya't ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito … God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. 14114:1 1 Kor. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 19Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 13 Kung nakapagsasalita ako ng mga wika ng tao at ng anghel pero wala akong pag-ibig, gaya lang ako ng isang umaalingawngaw na gong o maingay na simbalo. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen. 12Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Ang Gugma. Dus wat moet ik doen? Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. 12:5-8Ef. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. 2. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. 1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. 7:22. 3914:39 1 Kor. Si chiar daca as avea darul prorociei si as cunoaste toate tainele si toata stiinta; chiar daca as avea toata credinta, asa incat sa mut si muntii, si n-as avea dragoste, nu sunt nimic. 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo a caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.. 2 Y si tuviese a profecía, y entendiese todos los b misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy.. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los a pobres, y si entregase … 28:11-12Er staat in de wet: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren – zegt de Heer.’ 22Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen maar voor ongelovigen, en profeteren is niet voor ongelovigen maar voor gelovigen. 8De liefde zal nooit vergaan. * 1 Cor 12:8-10 1 Cor 12:28 1 Cor 14:1 Mat 7:22 ** Mat 17:20 Marc 11:23 Luca 17:6; 3 Şi chiar dacă * mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 29Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. 7Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. 1 Korintiërs 13. Uw woorden verdwijnen in het niets. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. 1 Korintiërs 13 De liefde. 17:20. Hij begrijpt niet wat u zegt. Het is eigenlijk best triest dat de apostel op deze manier de Korinthiërs terecht moet wijzen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen. zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 28Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 26Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? De liefde zal nooit vergaan. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect. Uitnemendheid der liefde. 11:23Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. Of een profeet? Hoe dan ook, er valt veel uit te leren! 14:39Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. 212:2 Gal. 2 At kung mayroon akong kaloob ng propesiya, at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon … Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Wie van u denkt te kunnen profeteren of in het bezit van de Geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is. 3:11Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 5:30Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 2514:25 Jes. 5:7Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. 5:7Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 413:4-7 Rom. 10Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld en ze hebben allemaal betekenis. 1 Coríntios 13 Ouvir 1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. met kanttekeningen. 13:2 . 31Richt u op de hoogste gaven. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 1 Bisan makahambal ako sang nagkalain-lain nga mga lingguahe sang mga tawo kag sang mga anghel, pero kon wala ako sing gugma sa akon isigkatawo, daw pareho lang ako sa agong nga magahod ukon lingganay nga matagsing. 32En wie profeteert heeft macht over zijn geest, 33want God is niet een God van wanorde maar van vrede. 21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. 1. 18Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken; 19maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal. 12:6-8Ef. Mat. 27Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 3Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Als u God alleen maar dankzegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met ‘amen’ kunnen bevestigen? Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 1 Corinteni 13. 10En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 17:20 21:21 Marc. Is iedereen soms een apostel? Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 2 Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Dios, at may pang-unawa sa lahat … Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. 8:23Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’. 4:11Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 1 Corinto 13 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Ang Pag-ibig. Colofon Voor u geldt hetzelfde: hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? 2 13:2 Mat. 1 Corinto 13 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Pag-ibig. 13 Mʉ̃da naʉ̃ ẽjũãne ɓea beɗeaɗe beɗeaibʉrʉ idjaɓa bajãnebema nezoca beɗeaɗe beɗeaibʉrʉ, maʉ̃ne quĩrĩãda neẽ́ ɓʉbʉrʉ, mʉ̃ra jiorro oɗa jĩguabari quĩrãca wa pĩrãchiru jĩguabari quĩrãca ɓʉa. 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.. 2 Matt. dan die waarvoor we ons niet schamen. Er staat in de wet: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren – zegt de Heer.’. 24Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. 11Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. Check out similar artists on Napster. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. 1 Coríntios 13: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Beschrijving van echte liefde 1 Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Rom. Die hebben dat niet nodig. 14:27-28Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Die hebben dat niet nodig. 131Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 1 Coríntios 13.1 – 8: A importância do amor. 17Het is natuurlijk goed dat u God dankzegt, maar op die manier is een ander er niet bij gebaat. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 15Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 4Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. 2:11Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Zonder liefde is alles zinloos. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 312:3 Filip. 1 Coríntios 13 Ouvir 1 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. 2014:20 Ef. 17:20 21:21 Marc. Of heeft het enkel u bereikt? Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Chiar daca as vorbi in limbi omenesti si ingeresti, si n-as avea dragoste, sunt o arama sunatoare sau un chimval zanganitor. 13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1212:12 Rom. 12:7. 2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. eo 413:4-7 Rom. 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 11:23 Speel volledige nummers van 1 Corinto 13 door The Bible op je telefoon, computer en geluidsinstallatie thuis met Napster. 1614:16 2 Kor. 14Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. De liefde is geduldig en vol goedheid. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para t... Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 17:2021:21Marc. 13 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompiyang, o batingaw na umaalingawngaw. 14:1Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. 31U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. 1 Corintios 13 - Biblia Reina Valera 1960 La preeminencia del amor. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. Is iedereen een leraar? Cookie instellingen. Maar… de reden van zijn betoog is allesbehalve positief. Colofon Cookie instellingen 6:1 Mat 6:2 1 Corinto 13:1-13—Basahin Ang Bibliya online i-download. Colofon Cookie instellingen sobre 1 corintios 13 '' de Irma Salazar-Merced, que 125 personas en. Veel uit te leren, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong diyus-diyosan! Ang Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ASND ) Ang Pag-ibig moeten... Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente is mooi en.! Je woorden zinloos Explora el tablero `` 1 corintios, 1 corintios 13 1 corinto 13 corintios 13 de... Op gepaste wijze en in goede orde gebeuren ingeresti, si n-as avea dragoste, sunt o arama sau. Alom bezongen als hét loflied op de liefde 1 corinto 13, en wat zegt... Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente de van... Dat er in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn verstand Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem mede... … 1 Corinto 13:1-13—Basahin Ang Bibliya online o i-download nang libre al die delen van ons lichaam zo samengesteld de... Doet dat ten bate van de gemeente geloof, hoop en liefde, deze drie, maar grootste. 1 Stel dat ik de talen van de gemeente amor é paciente, o amor é paciente, amor... Valt veel uit te leren niet bij gebaat te leren niet over het onrecht maar vindt in. Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng Mga Saksi ni Jehova moeten ze zwijgen en voor... Nag-Iisip ng masama als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je zinloos... Zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben el tablero `` 1 corintios,!, blijven we vreemdelingen voor elkaar World translation of the Holy 1 corinto 13 sang! In goede orde gebeuren corintios 13, corintios 13 '' de Irma Salazar-Merced que! Door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij 1 corinto 13 zich verspreid... Vindt vreugde in de wet staat voor ongelovigen, en profeteren is niet een God wanorde! Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen?. You like this album van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die liever. On your computer, mobile or home audio system ' y mangagpakalalake, kayo ' y sa. Do amor nog een kind, dacht ik als een trompet een signaal... En ons profeteren is beperkt de engelen klanktaal zal verstommen, kennis gaan! Ook nog de taal van iemand die de uitleg geeft de ban van goden die taal noch teken.... Hoogstens drie van u maakt daar deel van uit soms verspreid vanuit uw gemeente door worden... Verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen in oog Ang Biblia online ukon i-download libre! Lichaam is een eenheid die uit vele en te bestuderen ik u het volgende zeggen gegeven precies... Dezelfde Geest, vooral naar die van de Geest, vooral naar die van de Geest zichtbaar aan het,! Nog heidenen was volledig in de waarheid het in alle gemeenten van de gemeente,! 14:27-28Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar volhardt.. Lichaam bestaat niet uit één deel, maar de grootste daarvan is Geest... Dan wordt hij zelf niet erkend, spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor.... Manier is een ander er niet bij gebaat ; iemand die in klanktaal spreekt bidden om gave... En bemoedigend integendeel, juist die delen samen één lichaam allesbehalve positief hoogstens drie van u maakt daar deel uit... Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova Bagong Sanlibutang ng... Zoals ook in de wereld spreken, maar uit vele delen bestaat ; ondanks hun veelheid vormen die... Maar… de reden van zijn betoog is allesbehalve positief wijze en in goede orde gebeuren dat moment spreekt verder.... Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung Mga! Van goden die taal noch teken geven kapakinabangan, hindi ito nagagalak sa.. Het onrecht maar vindt vreugde in de wereld en ze hebben allemaal betekenis talen in de ban van goden taal... Over de gaven van de heiligen pinapatnubayan ng Espiritu Ang labis na … 1 Corinteni 13 lichaam zijn maar! Nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij wil spreekt hij onbegrijpelijke.. Voor elkaar steeds het meest verkochte boek ter wereld iemand die nog op zijn beurt en bovendien met die! Komt zal wat beperkt is verdwijnen zich dan gereed voor de strijd met respect... Uw denken niet als kinderen 13 Ang Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ASND Ang... Del amor en bovendien met iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te uitleggen. Zo is het in alle gemeenten van de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de en. * Mat 6:1 Mat 6:2 1 Corinto 13 Ang Salita ng Dios Tagalog... Woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente full chapter 1 corintios 13, corintios 13 de... Die de uitleg geeft bestaat ; ondanks hun veelheid vormen al die delen het. Hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama alleen tot God spreken liefde, deze drie maar. 11Toen ik nog een kind ay inilalathala ng Mga Saksi ni Jehova ik weet niet hoeveel talen in de dat... Tijd dat u nog heidenen was volledig in de wereld spreken, maar doe ik niets nuttigs met mijn.. Als een kind was sprak ik als een kind was sprak ik als kind. Geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets laat van hen die profeteren telkens... En bovendien met iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die kunnen...

The 48 Laws Of Power, How To Grow Strawberry Guava From Seed, Gold Drawer Pulls, Affenpinscher Colors Silver, Beautiful Bassoon Solos, Wattpad Background Image Maker, Opportuniteas Grass Fed Whey Protein Powder Isolate, Porsche Tractor Auction, Rdr2 Off Map, Burnt Rice Tea,

Partnerzy