Spotkanie Noworoczne w Siewierzu – 09.01.2023 r.

12.01.2023, 15:46

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podsumował pracę siewierskiego samorządu w 2022 roku oraz przedstawił plan rozwoju gminy na rok 2023, na Noworocznym Spotkaniu Samorządowym, które miało miejsce 9 stycznia w Siewierzu.

Uroczystość rozpoczął występ Koła Gospodyń Wiejskich z Gołuchowic.

W Spotkaniu Noworocznym udział wzięło wielu znamienitych gości. Wśród zaproszonych nie zabrakło między innymi przedstawicieli polskiego parlamentu, marszałka województwa śląskiego oraz zaprzyjaźnionych samorządowców, którzy z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania burmistrza i pozytywnie oceniają osiągnięcia siewierskiego samorządu w 2022 roku.

W czasie sprawozdania burmistrz poruszył między innymi kwestie inwestycji, które zostały zrealizowane, dzięki dobrej współpracy samorządu siewierskiego z zaprzyjaźnionymi jednostkami budżetowymi i administracyjnymi.

W czasie uroczystości pani Wioleta Merta została uhonorowana Odznaką Honorową Zasłużony dla rolnictwa przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wręczono również podziękowania dla przedsiębiorców zaangażowanych w działania Gminy Siewierz, okazującym pomoc i wsparcie przy organizacji przedsięwzięć w sferze kultury i sportu.
Tradycją Spotkań Noworocznych w Siewierzu, jest wręczenie nagrody burmistrza – Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris. Nagroda ta ma na celu promowanie postaw godnych naśladowania oraz osób wnoszących nowe wartości w rozwój Miasta i Gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania kultury oraz twórczości artystycznej. W tym roku laureatami tego prestiżowego wyróżnienia byli Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Gołuchowicach oraz Chór parafialny „Barka” działający przy parafii pw Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu.

Po wręczeniu wyróżnień na scenie zaprezentował się Chór parafialny „Barka”.

Na zakończenie części oficjalnej burmistrz Zdzisław Banaś wygłosił toast oraz w imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Siewierz złożył wszystkim gościom noworoczne życzenia.

Partnerzy