Bobrowniki – Profesor Jan Miodek honorowym obywatelem gminy

13.10.2016, 22:48

Jest polskim językoznawcą, profesorem oraz dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego. Popularyzator wiedzy o języku polskim. O kim mowa? Oczywiście o Profesorze Janie Miodku. Rada Gminy Bobrowniki na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki w czerwcu br. zadecydowała o przyznaniu pierwszego w historii gminy Honorowego Obywatelstwa Profesorowi Janowi Miodkowi. W ubiegły piątek odbyła się uroczysta gala wręczenia wyjątkowego tytułu.

Nie bez powodu wybór padł na profesora. Jan Miodek jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, a przede wszystkim rodzinnie mocno związany z naszą gminą, w szczególności Siemonią. Jego ojciec, Franciszek Miodek urodził się w Siemoni i mieszkał w niej przez część swojego życia. Profesor w dzieciństwie często tu przyjeżdżał, a wyjątkowe chwile, które tu spędzał przybliżył z nieukrywanym wzruszeniem zebranym na Sali siemońskiego domu kultury mieszkańcom.

Pomimo emocji i wzruszeń, które towarzyszyły spotkaniu, nie było ono bynajmniej nadmiernie patetyczne. Dystans do tytułu naukowego oraz poczucie humoru uhonorowanego przełożyły się na atmosferę wieczoru. Na wstępie ze specjalną dedykacją dla Profesora wystąpiła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Siemoni. Zajęli się oni oczywiście tematyką zawiłości języka polskiego. Następnie profesor został poddany egzaminowi. Przeprowadziła go wieloletnia koleżanka profesora, a zarazem mieszkanka Siemoni – Anna Borkowska. Laureat dzielił się swoimi wspomnieniami o Siemoni. Wspominał dzieciństwo z niezwykłą precyzją swobodnie wymieniając nazwiska, lokalizował w czasie i przestrzeni historie i ludzi. Przywoływał anegdoty z czasu swojego pobytu na terenie naszej gminy. Wynik egzaminu nie pozostawiał wątpliwości o autentycznym związku profesora z miejscowością. Następnie przyszła pora na część oficjalną. Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Binko wręczył Profesorowi Janowi Miodkowi tytuł. Profesor uhonorowany został wyjątkową publikacją pokazującą historię jego związków z Siemonią od dzieciństwa aż do dnia dzisiejszego, jak również stalową pszczołę, która w zabawny sposób nawiązuje do nazwiska Profesora. Laureat zasiadł w wykutym przez rzemieślnika z terenu naszej gminy fotelu i od tamtego momentu pozostał już na scenie. Dalsza część spotkania to interakcja z publicznością, wiele pytań z sali, oczywiście niezliczone anegdoty i kolejne wspomnienia profesora Miodka. Nie był to koniec niespodzianek tego wieczoru. Profesor otrzymał wykonany podczas spotkania portret, którego autorka, Aleksandra Wiatrowska również mieszka na terenie gminy. Zwieńczeniem wieczoru był utrzymany również w charakterze niespodzianki koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” , którego wielkim fanem jest zarówno Profesor jak i jego wnuk. Benefisant zwrócił uwagę wszystkich, iż jeden z utworów, które Śląsk wykonuje, mianowicie „Hej mój Jasinek”, to tak naprawdę „Od Siemoni jechał wóz”. Tak brzmiał pierwotnie jego tytuł, gdy wprowadzał go do repertuaru zespołu profesor Marian Klimczyk, muzyk z Siemoni znany z zamiłowania do folkloru, także powiązany rodzinnie z profesorem Miodkiem. Na finał wieczoru wspólnie ze Śląskiem Jan Miodek wykonał znany utwór zespołu „Stażyk”.

Po zakończeniu uroczystości jeszcze ponad godzinę profesor rozmawiał z mieszkańcami, rozdawał autografy i wspominał już indywidualnie. Wyjątkowy wieczór zostanie na zawsze w jego sercu, czego potwierdzeniem jest dedykacja, którą pozostawił.

źródło: http://www.bobrowniki.pl/

Partnerzy