SIEWIERZ – „Od miłości do niepodległości”

11.11.2016, 23:58

W dniu 11 listopada w Siewierzu odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości, na które – jak co roku – przybyła duża rzesza mieszkańców pragnących upamiętnić tych, którym zawdzięczamy życie w wolnym i niepodległym kraju. To radosne święto siewierzanie rozpoczęli uroczystym przemarszem pod przewodnictwem gminnej reprezentacyjnej orkiestry dętej oraz strażackiej kompanii honorowej spod remizy w rynku do kościoła pw. Św. Macieja Apostoła, w którym proboszcz – ksiądz Jan Lubieniecki – celebrował mszę świętą w intencji Ojczyzny.

Po mszy, uczestnicy uroczystości zebrali się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Zdzisław Banaś w swoim okolicznościowym wystąpieniu przypomniał rolę wydarzeń z 1918 roku, które sprawiły, że dzisiaj jesteśmy wolnym, demokratycznym narodem, mogącym cieszyć się z zaistniałych przemian, dzięki którym możemy skupiać się na przyszłości i rozwoju naszej małej ojczyzny, jaką jest dla nas Gmina Siewierz.

Po przemówieniach nadeszła pora na składanie kwiatów dla upamiętnienia tych, którzy w walce o niepodległość ponieśli największą ofiarę. Wieńce złożyli: Posłowie na Sejm RP Barbara Chrobak i Waldemar Andzel, Senator RP Arkadiusz Grabowski, władze samorządowe Miasta i Gminy Siewierz: Burmistrz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk i Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Bochenek, Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Radny Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Komendant Komisariatu Policji nadkom. Paweł Fryc, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu, Fundacja „Zamek Siewierski” im. Księstwa Siewierskiego, Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego, Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski – Oddział w Siewierzu; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz razem z Kołem Łowieckim „Orlik” i Kołem Łowieckim „Ryś” w Siewierzu, Gminne Koło Pszczelarzy; Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu, Zespół Szkół w Siewierzu, Gromada Zuchowa działająca w Zespole Szkół w Siewierzu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, Zespół Szkół w Brudzowicach, Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Siewierz, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu.

Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Na sali widowiskowej młodzież z Zespołu Szkół w Siewierzu zaprezentowała spektakl słowno-muzyczny pt. „Od miłości do niepodległości”, podczas którego pięknie mówiono i śpiewano o miłości do Ojczyzny, poświęceniu, walce powstańczej, ale też o radości i życiu młodego pokolenia Polaków w wolnym i niepodległym kraju.

 

źródło: www.siewierz.pl

 

Partnerzy