Zawiercie – Na żywo Sesja Rady Miejskiej

20.12.2016, 16:14


Porządek obrad sesji w dniu 21 grudnia 2016 r.    

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Wybór Sekretarza sesji.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu NR XXX/16 z sesji  z dnia 30 listopada 2016 r.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. – DRUK NR  331.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2016 – 2027– DRUK NR 332.

8. Podjęcie uchwał w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2017 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2017 – 2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów : Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice –etap I – DRUK NR 334.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie składającej się z działek oznaczonych nr ew. 294/8 i 295/9, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Wilgi – DRUK NR 333.

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zawierciu na 2017 r. – DRUK NR 336

13. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zawierciu na 2017 rok – DRUK NR 337.

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc listopad 2016r

15. Odpowiedzi na interpelacje.

16. Sprawy organizacyjne.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

Partnerzy