SIEWIERZ – OSP przywitała nowy wóz strażacki

18.12.2018, 15:19

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przywitała nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczystość odbyła się 14 grudnia na Rynku w Siewierzu. Samochód zakupiony został w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu”. Przypominamy, że w październiku OSP Rynek Siewierz dzięki temu projektowi pozyskał nowy agregat pompowy wysokiej wydajności. Gmina zrealizowała zadanie dzięki władzą samorządowy. Zakup tego samochodu był możliwy dzięki dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie opiewało na 1,2 miliona złotych jednak 85% środków to dofinansowanie.

 

Partnerzy