MYSZKÓW – W powiecie myszkowskim jest coraz bezpieczniej

07.02.2019, 8:42

Myszkowska policja ma za sobą niezwykle pracowity rok. Dobre wyniki osiągnięte przez mundurowych spowodowały, że plasują się oni w czołówce całego garnizonu śląskiego.
Mundurowi z Myszkowa doprowadzili w ubiegłym roku do finału kilka głośnych spraw. Policjanci równie dobrze radzili sobie ze zwalczaniem narkotykowego biznesu. w ubiegłym roku w powiecie Ujawnili m.in znaczną ilości amfetaminy. W 2018 roku bezpieczniej było również na drogach powiatu myszkowskiego.

Wśród priorytetów na rok 2019 policjanci założyli dalszą promocję Krajowej Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu Dzielnicowy Bliżej Nas.
Komenda Powiatowa Policji nie spoczywa na laurach i chce utrzymać bezpieczeństwo na równie wysokim poziome w 2019 roku.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy