MYSZKÓW – Bezpłatny cykl treningów z Luka Tenis

22.03.2019, 14:08

UKS LUKA Tenis Myszków zaprasza na bezpłatny cykl treningów tenisa ziemnego dla dzieci i rodziców, wszystko w ramach akcji Pomoc To Moc, której organizatorem jest PZU.

Dzięki pełnej mobilizacji mieszkańców możliwa będzie realizacja programu mającego na celu aktywizację fizyczną i integrację społeczności lokalnej. W ramach akcji blisko 600 osób będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych treningach tenisowych.

Aktualnie trwa nabór do programu, wciąż możecie się rekrutować. Zgłoszeń należy dokonywać mailowo na adres ukslukatenismyszkow@o2.pl.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy