MIERZĘCICE – Radne utraciły mandat, będą wybory uzupełniające

25.06.2019, 12:03


Emilia Krzyżanowska i Terasa Banaś nie są już radnymi Gminy Mierzęcice. Decyzję o wygaśnięciu mandatu obu radnym podjęto na VII sesji Rady Gminy. To pierwsza taka sytuacja w dotychczasowej historii Mierzęcic.

Osoba, która pełni funkcję ławnika i otrzyma mandat radnego zgodnie z Kodeksem Wyborczym ma trzy miesiące od złożenia ślubowania na zrzeczenie się funkcji pełnionej w sądzie. Nim Rada Gminy przegłosowała wygaśnięcie mandatów, obie radne mogły złożyć wyjaśnienia.

W środowiskach prawniczych łączenie obu funkcji postrzega się jako naruszenie przepisu art. 10 Konstytucji RP i pogwałcenie naczelnej zasady ustrojowej trójpodziału władzy. Po utraceniu mandatu miejsce Emilii Krzyżanowskiej oraz Teresy Banaś muszą zająć nowe osoby. Dla gminy oznacza to przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Sytuacja, do której doszło w Mierzęcicach powinna być przestrogą dla osób chcących działać w samorządzie. W tym przypadku znajomość przepisów prawa zagwarantowałaby zachowanie mandatu radnego.

Partnerzy