SIEWIERZ – Letnie inwestycje w gminie

01.08.2019, 14:06

Za kwotę blisko pięciu milinów złotych powstaje Park Miejski w Siewierzu. W ostatnim czasie wykonano większość alejek z nawierzchnią mineralno-żywiczną, parking przy ul. Żwirki i Wigury oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe-muzyczne na dwóch placach zabaw.
Duże środki z Unii Europejskiej zostały pozyskane ponadto na prowadzoną aktualnie termomodernizację szkół w Brudzowicach i Dziewkach. W fazie ukończenia są prace projektowe związane z budową nowego przedszkola i żłobka na ulicy Sikorskiego w Siewierzu.

Partnerzy