SIEWIERZ – Dofinansowanie na doposażenie dwóch placów zabaw

06.08.2019, 14:00

Gmina Siewierz otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 57.330,47 zł na doposażenie oraz remont istniejących urządzeń na placu zabaw przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych oraz doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej.


Fot UMiG Siewierz

Fundusze na oba zadania zostały przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Siewierz otrzymał zatem niemal całą kwotę maksymalną.

W ramach pierwszego zadania zostanie doposażony istniejący plac zabaw w urządzenia zabawowe typu statek i stół pingpongowy oraz zostaną odnowione istniejące urządzenia. W ramach drugiego zadania istniejący plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenie typu statek. Realizacja zadań zwiększy atrakcyjność przestrzenną miejscowości oraz upowszechnieni wśród mieszkańców, a w szczególności młodego pokolenia aktywny tryb życia, co w konsekwencji wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców.

-czytamy na stronie UMIG Siewierz.

Partnerzy