MYSZKÓW – Festiwalowe przesłuchania w MDK

30.10.2019, 13:50


Od niemal 25 lat na przełomie października i listopada w Myszkowie odbywa się wyjątkowa, bo muzyczna lekcja historii. Wszystko za sprawą Wojewódzkiego Festiwal Pieśni Patriotycznej, do którego w tym roku zgłosiła się rekordowa liczba uczestników.

W ramach eliminacji przed jurorami prezentowali się soliści zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne, chóry oraz zespoły śpiewacze. ocenie poddawany jest m.in dobór repertuaru, jego wykonanie, a także ogólny wyraz artystyczny.

Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej został objęty patronatem starosty myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka oraz burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy