MYSZKÓW – Koncert Galowy Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej

14.11.2019, 8:37


Hymnem państwom w wykonaniu Chóru Klasycznego z Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie rozpoczął się Koncert Galowy Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie.
Festiwal jest organizowany w Myszkowie od 24 lat, współorganizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak oraz Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

Podczas koncertu galowego na scenie miejskiego domu kultury zaprezentowało się 14 podmiotów artystycznych, wśród wykonawców były 3 chóry . Przed zgromadzoną publicznością wystąpiły ponadto 4 solistki. Podczas koncertu mogliśmy wysłuchać również występu kilku zespołów oraz utworu „Uwierz Polsko” w wykonaniu Kacpra Przybylskiego i Zuzanny Smykal.

Koncertowi towarzyszyła wystawa pt. Niepodległość w Fotografii, którą mogliśmy podziwiać w holu Miejskiego Domu Kultury.

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy