REGION – Koronawirus w Europie – GIS odradza podróże do 9 krajów

26.02.2020, 14:38

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed epidemią koronawirusa COVID-19 i odradza podróże m.in. do Chin i Włoch. W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 25 lutego 2020 r. odnotowano 80 134 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 2 698 zgonów. Liczba zachorowań i zgonów związanych z wirusem rośnie z godziny na godzinę.

FOT: Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Koronawirus wywołuje chorobę, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak czytamy na stronie GIS ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Wirus jest najgroźniejszy dla osób starszych, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową i aktualnie ma przeciwko niemu szczepionki. Zalecane jest jednak stosowanie innych metod zapobiegania zakażeniu, które stosuje się w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej.

Wśród zaleceń opublikowanych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajduje się częste mycie rąk, zachowanie zasad ochrony podczas kaszlu lub kichania, zachowywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi osobami oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

-czytamy na stronie GIS.

Na chwilę obecną nie jest znane źródło infekcji dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń. Ponadto w świetle aktualnie dostępnych informacji, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób uważa, iż obecnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zakażenia wirusem obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary, w których podejrzewa się utrzymującą się transmisję wirusa miedzy ludźmi.

Zaleca się aby osoby podróżujących po Chinach,  Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2:

-unikały miejsc publicznych, zatłoczonych,

-bezwzględne unikały bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,

-unikały odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,

-unikały kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,

-ścisłe przestrzegały zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

-przestrzegały zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Jak podaje GIS:”Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.”

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach, północnych Włoszech bądź Korei Południowej i zaobserwowałeś u siebie niepokojące objawy bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Pozostałe:
Partnerzy