iTVRegion – SIEWIERZ – Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem

30.04.2020, 10:35Budowa przedszkola miejskiego wraz ze żłobkiem to największa inwestycja, jaką do tej pory prowadził samorząd Miasta i Gminy Siewierz. Jest to również inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, bowiem przyczyni się ona nie tylko do poprawy jakości ich życia, ale również do jakości życia ich dzieci. Można łatwo zauważyć, że prace postępują bardzo prężnie i co raz więcej fundamentów, ścian i stropów pojawia się na terenie budowy.
Tak wielka inwestycja, jaką jest budowa przedszkola wraz ze żłobkiem, wymaga ogromnego wkładu finansowego gminy, jak również pozyskania środków z różnych źródeł zewnętrznych.
Budowa Przedszkola przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia rodziców i ich dzieci, ale również do życia mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z przedszkolem, ze względu na szereg inwestycji towarzyszących.

Partnerzy