Siewierz – Oświata w czasie epidemii

26.05.2020, 11:28

W czasie epidemii, placówki takie jak przedszkola czy szkoły podstawowe, stały się niedostępne dla uczniów, jednak nie zaprzestały one swojej działalności. Odwiedziliśmy Szkołę podstawową Nr 1 im Księstwa Siewierskiego, aby sprawdzić jak z nową rzeczywistością radzi sobie placówka.
Poza remontami i przystosowaniem placówki do wymagań sanitarno-epidemiologicznych, szkoła prowadzi wśród swoich uczniów tryb nauczania zdalnego.
Gmina i Miasto Siewierz poprzez skorzystanie z rządowego projektu, poprzez pozyskanie dofinansowania na zakup nowych komputerów, również przyczyniła się do polepszenia warunków nauki zdalnej uczniów gminy.

Partnerzy