Rozstrzygnięcie konkursu na „Koncepcje architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa”

16.10.2020, 13:17

15 października w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie ogłoszono wyniki konkursu na „Koncepcje architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa|”.

Przedmiotem konkursy była koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa, polegająca na: kompleksowym zagospodarowaniu terenu w obszarze opracowania, jako głównej przestrzeni publicznej miasta; przebudowie i remoncie dawnego dworca autobusowego, ze zmianą funkcji na bibliotekę publiczną.

Konkurs oceniało jury złożone z architektów, urbanistów. Wszystko odbyło się pod nadzorem Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Nagrodę pieniężną w wysokości 55tys. Zł wygrał projekt z pracowni 4 am Architekci s.c. Tomasza Karpińskiego i Arkadiusza Wróblewskiego z Warszawy. Gratulujemy.
Do 29 października w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, można podziwiać wystawę składającą się ze wszystkich prac biorących udział w konkursie.

Partnerzy