Relacja z uroczystości pogrzebowych księdza Marka Majchrzaka

27.10.2020, 12:15

24 października odbyła się ceremonia pogrzebowa wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach – księdza Marka Majchrzaka. Mszy pogrzebowej, która odbyła się w parafialnym kościele w Żelisławicach, przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Grzegorz Kaszak.
Śp. ks. Marka Majchrzaka pożegnała mama wraz z bratem zmarłego i rodziną, księża, przedstawiciele organizacji parafialnych oraz społecznych i parafianie, którzy ze względu na panujące obostrzenia, zgromadzili się wokół świątyni. Oprócz pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Żelisławic i Leśniaków, uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP Żelisławice. Po mszy pogrzebowej, trumnę z ciałem zmarłego ks. Marka Majchrzaka, w kondukcie żałobnym odprowadzono na cmentarz parafialny w Żelisławicach, gdzie miał życzenie zostać pochowany.
W czasie uroczystości na cmentarzu, swoje mowy pożegnalne wygłosiło wielu przedstawicieli organizacji społecznych, wraz z Burmistrzem Siewierza Zdzisławem Banasiem na czele.
Ksiądz Marek Majchrzak, był dobrym proboszczem, gospodarzem, szefem, nauczycielem, przyjacielem i sąsiadem, czego dowód dali parafianie towarzyszący mu w ostatniej drodze.

Partnerzy