Świąteczne wspomnienie zasłużonych Siewierzan

29.10.2020, 19:31

Uroczystości Wszystkich Świętych obchodzone corocznie w dniu 1 listopada, to czas zadumy i refleksji. W Kościele katolickim jest to uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. W tym materiale, chcielibyśmy wspomnieć sylwetki kilku mieszkańców Ziemi Siewierskiej, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku.

Mirosław Słomczyński – dziennikarz telewizyjny i prasowy, publicysta i autor książek, wieloletni redaktor regionalnego ośrodka Telewizji Katowice, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski oraz nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris”

Jan Machura – działacz społeczny z Żelisławic, Sołtys sołectwa Żelisławice w latach 2002-2014,
wieloletni członek Zarządu OSP Żelisławice, Kierownik Chóru Męskiego z Żelisławic. Za pracę w strukturach OSP uhonorowany Krzyżem Zasługi ,otrzymał wszystkie możliwe stopnie odznaczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczony medalem Zasług we współzawodnictwie Przeciwpożarowym, uhonorowany odznaką”Strażak wzorowy”. Odznaczony medalem za Zasługi w Rozwoju Województwa Katowickiego.

Tadeusz Kubisa – nauczyciel, instruktor, artysta. Autor kilkunastu dużych obrazów olejnych oraz ponad 350 kolorowych grafik z dziejów Siewierza. Autor okładek, szaty graficznej i ilustracji opracowań monograficznych związanych głównie z Siewierzem. Członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika „Nasza Parafia”. Opracowywał winiety, tytuły, szatę graficzną i ilustrację do jednodniówek „Echo Siewierskie” .Członek Towarzystwa Miłośników Ziemie Siewierskiej.
Autor szaty graficznej folderu „Siewierz – dzieje zamku”.
Za działalność na polu oświaty odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat nagrody „Magnum Maritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris” przyznawanej osobom wnoszącym nowe wartości w rozwój Miasta i Gminy Siewierz.

Grażyna Fiutak – Rzepecka – lekarz mocno zaangażowany nie tylko w walkę z chorobami i cierpieniem chorych, ale również w działalność społeczną i edukacyjną.
Dzięki jej zaangażowaniu i wielkiej pasji doszło do stworzenia jednej z pierwszych w Polsce „Szkoły dla chorych na cukrzycę”. Przez wiele lat i z wielkim oddaniem organizowała akcje edukacyjne dla osób zagrożonych i żyjących z cukrzycą, a problemy związane z epidemiologią, wykrywaniem i leczeniem cukrzycy przedstawiała wielokrotnie w wielu środowiskach, co niewątpliwie wpłynęło na popularyzację problemów związanych z tą chorobą.
Podczas swej aktywności zawodowej pełniła szereg funkcji społecznych w towarzystwach naukowych i medycznych, a za swoją postawę, osiągnięcia zawodowe i liczne inicjatywy prozdrowotne została uhonorowana medalami i odznaczeniami, w tym Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicinae, nadawanym lekarzom z całego świata. W 2015 roku została uhonorowana nagrodą MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS nadawaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

Marek Majchrzak – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach. Wśród zrealizowanych przez niego przedsięwzięć wymienia się odrestaurowanie wnętrza świątyni wraz z wykonaniem okiennych witraży, budowę ogrzewania, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, remont kaplicy i alejek na parafialnym cmentarzu oraz remont dachu kaplicy Zalassowskich. Na placu kościelnych za czasów jego posługi wzniesiono pomnik św. Jana Pawła II, ufundowany przez Kółko Rolnicze w Żelisławicach.
Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Do grona tych osób, na pewno warto wspomnieć również sylwetkę zmarłego księdza prałata Kazimierza Troczyńskiego – proboszcza parafii pw. św. Marcina w Kłobucku, wywodzącego się z siewierskiej parafii pw. św, Macieja Apostoła, czy też niedawno zmarłego doktora Jacka Jankowskiego – wieloletniego kierownika ośrodka zdrowia i izby porodowej w Siewierzu.

W tym roku Święto 1 listopada wypada w niedzielę. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną apelujemy do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich, o przestrzeganiu reżimu sanitarnego, nie gromadzeniu się, dystansie oraz dezynfekcji.

Partnerzy