Starostwo Powiatowe w Będzinie przekazało Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Gołuchowicach

30.10.2020, 9:47

24 września 2020r. Starosta Będziński – Sebastian Szaleniec i Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, działając w imieniu Powiatu Będzińskiego, dokonali darowizy nieruchomości położonej w Gołuchowicach, stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, na rzecz Gminy Siewierz.
Przekazany teren składa się z dwóch działek, ich łączny obszar to prawie 1,4 hektara. Na tym terenie znajduję się budynek po byłym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz przyległe budynki, całość jest ogrodzona i wydaje się być bardzo atrakcyjną nieruchomością z przeznaczeniem na cele społeczne. W Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, zapytaliśmy o cel społeczny na jaki będzie przeznaczona ta nieruchomość.
Przygotowanie Dziennego Domu Wsparcia jak również Ośrodka Pomocy Społecznej w byłym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Gołuchowicach, w istotny sposób przyczyni się do pełniejszego wywiązywania się Gminy Siewierz z realizacji zadań własnych w zakresie pomocy społecznej dla osób potrzebujących wsparcia i opieki wielopłaszczyznowej.
Wartość przedmiotu darowizny została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1,488,000,00 zł.

Partnerzy