Rusza przebudowa ul Krakowskiej w Siewierzu

02.11.2020, 10:55

Wniosek na przebudowę ulicy Krakowskiej w Siewierzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, złożony prze Gminę Siewierz, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zadanie otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 2 miliony zł oraz z budżetu państwa ponad 590 tys zł.
Ze względu na położenie inwestycji na wyznaczonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszarze rewitalizowanym, na realizację zadania Gminie Siewierz przyznano aż 95% dofinansowania do wartości wydatków kwalifikowanych.
Projektowane jest również wykonanie nowego zagospodarowania skweru pomiędzy ulicą Krakowską i Ludową, w tym w szczególności wykonanie nawierzchni, nasadzeń, w tym ściany w formie paneli roślinnych i elementów małej architektury.
Rozmowa z burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławem Banasiem.

Partnerzy