Rusza budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bema w Siewierzu

03.11.2020, 16:01

To już 2 lata jak Samorząd Miasta i Gminy Siewierz oddał do użytku 9 mieszkań socjalnych przy ul Górnej. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś zapowiedział wtedy, że ze względu na duże zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne ruszy kolejna budowa, tym razem przy ul. Bema.
9-tego października bieżącego roku, podpisano umowę na realizację inwestycji polegającej na budowie mieszkań socjalnych przy ul. Bema w Siewierzu.
Realizacja części socjalnej to pierwszy etap budowy tego budynku wielofunkcyjnego. W tym etapie powstanie czterokondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny, składający się z 16 mieszkań socjalnych oraz innych pomieszczeń gospodarczych i technicznych.
Docelowo projekt zakłada budowę kolejnych segmentów, w tym budynku mieszkalnego z 13 mieszkaniami komunalnymi oraz budynku remizy OSP.
W ramach tego przedsięwzięcia konieczne będzie przeniesienie placu zabaw Nivea oraz nieznaczne przesunięcie istniejącej wiaty przystankowej.
Rozmowa z burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławem Banasiem.

Partnerzy